Névváltozatok:

pellex: házas emberrel paráználkodó kurva, ágyas, pellicator: ágyaſt-tartó (Pápai/Bod 451.)


Rövidítések:

Az ágyas régies kifejezés. Elsősorban olyan nő, aki egy uralkodóház férfi tagjával folytat házasságon kívüli kapcsolatot. Az államérdeket követő dinasztikus házasságok gyakran vezettek annak elhidegüléséhez, amiből az uralkodó általában ágyas(ok) tartásával lépett túl. Az ágyasok többnyire az udvar hölgytagjaiból kerültek ki és néha jelentős befolyással bírtak az állami politikára. Az ilyen kapcsolatból származó gyermekek nem számítottak az uralkodó család tagjának, nem viselhették a család nevét, nem illette meg őket az uralkodóház tagjainak megszólítása, nem örökölhették a trónt sem a család címeit, birtokait, bár apjuk általában birtokadományokkal és az uralkodó családénál egy fokkal alacsonyabb főnemesi címmel látta el őket, és gyakorta - bizonyos változtatásokkal - viselhették az uralkodói címert is. Pl. a Beaufort család darabolt rámával kiegészített uralkodói címert viselt. Több ma már kihalt uralkodócsalád, mint pl. a Tudorok vagy a Habsburgok házasságon kívüli férfiágaktól eredő leszármazói ma is élnek, noha más néven. Angliában ezen családok tagjait megilleti a családias kuzin megszólítás és bejáratosak az udvarba is.

A török birodalomban és más egyoldalúan férfidominanciájú kultúrákban az uralkodóházak tagjainak többsége ágyasoktól származott. Itt kevésbé volt fontos a női szülő származása. Ez számos fiúutóddal járt együtt, ami a trónra pályázó fiúk véres háborúihoz és a vesztes fél családjának és híveinek a kiirtásához vezetett az uralkodó halála utáni trónharcokban, ami teljesen bevett esemény volt pl. a török birodalomban is.


Lásd még

szerkesztés

nemzetség, lófő, kitüntetési jegy