H E R A L D I K AÉble Gábor

Éble Gábor (1843-1923) történetíró. 1863-64-ben jogot tanult a pesti egyetemen. 1864-68-ban elvégezte a magyaróvári főiskolát. 1870-ben Károlyi György szolgálatába lépett Parádon. 1875-1901 között a Károlyi család pénztárnoka és levéltárosa volt. Főként a Károlyi család történetével foglalkozott. Verseket is írt.

Művei szerkesztés

A bujáki vár története. 1887

Juhász Máté, nagykárolyi gróf Károlyi Sándor tábornagy temetése alkalmával 1744. június 22-én Nagy-Károlyban részint elénekelt, részint elmondott verses búcsúztató. 1888

Egy magyar nyomda a XVIII. Században. 1891

Károlyi Ferenc gróf és kora 1705-1758. Budapest, 1893

A Harrucken és Károlyi család. Budapest, 1895

Az Éble család. 1896

A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája. 1897

Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza. Gazdságtörténeti tanulmány. 1898

A csetneki és tarkeői Dessewffy család. Budapest, 1903

A Dessewffyek címere. Turul, 22, 1904

A debrői uradalom birtoklási története. 1909

A nagy-károlyi gróf Károlyi család összes jószágainak birtoklási története. I-II. Budapest, 1911

Az ecsedi százéves úrbéri per története (1776-1877). 1912

A nagykárolyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével. Budapest, 1913

A szamosújvári Verzár család. 1915

Irodalom szerkesztés

Új magyar irodalmi lexikon