Érszegi Géza (1944- ), irodalomtörténész, levéltáros. 1962-ben érettségizett Budapesten. 1968-ban szerzett diplomát az ELTE bölcsészkarán. 1969-79 között a Magyar Országos Levéltár munkatársa, majd főlevéltárosa. 1979-től az ELTE bölcsészkarának, 1984-től jogtudományi karának tanára, 1985-től címzetes docens. A történettudomány kandidátusa (1979), doktora (1991). 1977-től több alkalommal kutatott olaszországi és vatikáni levéltárakban. Egyháztörténettel, történeti segédtudományokkal és forráskiadással foglalkozott.

Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV. társszerk. 1979

Árpád-kori legendák és intelmek. szerk. 1983

Decreta regni Hungariae / Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458-1490. társszerk. 1989

Az Aranybulla. 1990

Pannonhalmi főapátok. szerk. 1990

A kereszténység első századai. 1991

A tihanyi alapítólevél. 1993