Névváltozatok:

taurus: ökör, bika (Pápai/Bod 608.), bos: ökör, tehén (uo. 85.), ablegmina: barom bélnek réſzei az áldozatokban, ablegare pecus a prato: a' marhát el-tiltani a' rétrö́l (uo. 4.), agreſtes tauri: szilaj tulkok, ökrök (uo. 35.), arcadicum pecus: minden nagy reſt marha, mint a' ſzamár (Pápai/Bod 59.), armentitius: ökör mellett nö́tt, baromhoz ſzokott, armus: elsö́ tag, vagy tzimer a' marhában, szǘgy, szegy, váll (uo. 62.), ceratitis: szarvas vad marhák, cerebroſus bos: szilaj ökör (uo. 105.), extiſpices: tüdö́nek, májnak nézésébö́l jövendö́lö́k, extiſpicium, extiſpicina: fel-áldozandó barom bélibö́l való jövendö́lés (uo. 259.), forum boarium: barom piatz (uo. 281.), hecatombe: száz baromból-álló áldozat (uo. 301.), jugatus bos: jármas ökör (uo. 358.), patalis bos: széles nagy ſzarvú ökör (uo. 447.), semibos: félig ökör (uo. 558.)


Rövidítések:

Ökörsütés a bámészkodó tömeg koronázás utáni megvendégelésére. Részlet az I. József pozsonyi koronázását (1687) ábrázoló rézmetszetről