Névváltozatok:

circuitor: kerǘlö́, váras örzö́, tzírkáló, arrút házanként hordozó (Pápai/Bod 111.), conſpicilium: nézö́-hely, ö́r-álló hely, pápa-ſzem, okulár, conſpicilo: vigyázó, ö́r-álló (uo. 155.), cuſtodia: ö́rizet, ö́rzés, tömlötz, fogház, cuſtodiæ: strása, vigyázók (uo. 179.), cuſtos: ö́rizö́, vigyázó, páſztor, cuſtos portæ: porkoláb, ajtón-álló, cuſtos exactor: elö́k-kérö́, szorgoztató, cuſtos corporis, cuſtos præſidiarius: teſt-ö́rzö́, vár-ö́rzö́ (uo. 180.), excubitor: ö́r-álló, vigyázó, virraſztó (uo. 247.), stationarius: ö́r-álló, vigyázó (uo. 580.), vigil: ö́r-álló, strásáló (uo. 647.)


Rövidítések: