Heraldikai lexikon/Absentium ablegatus

H E R A L D I K AAbsentium ablegatus

Absentium ablegatus a távollevők követe a magyar rendi országgyűlésen. Az 1608. évi koronázás utáni 1. tc. értelmében

az országgyűlés felső táblájától önszántukból távol maradó mágnásokat, illetve özvegyeiket képviselték. Mivel köznemesek voltak, az alsó tábla ülésein vettek részt, de csak tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül.