Heraldikai lexikon/Alphonsus Ciacconius

Don Alphonsus [Francisco] Ciacconius (1540-1599) spanyol domonkos szerzetes volt Rómában. A neve előfordul Alfonso Chacón, Ciacono alakban is.

Traianus császár oszlopa
Estei Hippolit (Ippolito d'Este) (1479–1520) bíboros (1493), címere Alphonsus Ciacconius, Historiae Pontificum Romanorum Et S. R. E. Cardinalium című művéből (Róma, III. 1677. 176.)
Aragóniai János bíboros, esztegomi érseki kormányzó (1480-1485), Beatrix királyné testvérének címere Alphonsus Ciacconius, Historiae Pontificum Romanorum Et S. R. E. Cardinalium című művéből (Róma, III. 1677. 66.). A heraldikai színeket betűkkel jelöli.
Veronai (Rangoni) Gábor (1420–1486) bíboros (1477-től), erdélyi püspök (1472-1486) címere Alphonsus Ciacconius, Historiae Pontificum Romanorum Et S. R. E. Cardinalium című művéből (Róma, III. 1677. 69.)

A görög-római és ókeresztény, valamint a középkori paleográfia és kéziratok, valamint a pápaság történetének szakértője volt. Arnold de Wion (sz. 1554), bencés szerzetes és történész számára ő hitelesítette Szent Malachiás (1094-1148) próféciájának vatikáni kéziratát, melyet elsőként Wion adott ki 1595-ben (Lignum Vitæ'). A prófécia 112 rövid latin kifejezést tartalmaz a római katolikus pápák jellemzésével és azzal a jóslattal, hogy a "római Péter" pontifikátusa Róma pusztulásával és az utolsó ítélettel fog véget érni.


Chacón a címereken a színek jelölésére azok latin kezdőbetűit használta.

A neve főleg két műve folytán ismert: Historia utriusque belli dacici a Traiano Caesaregesti (Róma, 1576) -- a dáciai háborúról

és a

Vitae, et res gestae pontificum romanorum et S.R.E. Cardinalium ab initio nascentis ecclesiae usque ad Clementem IX. P.O.M. Alphonsi Ciaconii Ordinis Fraedicatorum & aliorum opera descriptae (Róma, 1601) -- a pápák és bíborosok élete.

Művei szerkesztés

Historia utriusque belli Dadicici a Traiano caesare gesti, ex Simulachris quae in columna eiusdem Romae visuntur collecta. Róma, 1576 [1]

De Signis SS. Crucis, quae diversis olim orbis regionibus ... divinitus ... Róma, 1591[2]

CHACON (Alfonso), CABRERA (Francisco) & VICTORELLO (A.): Vitae et res gestae pontificum romanorum et S.R.E. Cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae, usque ad Urbanum VIII. Rome, Imprimerie Vaticane, 1630 Historiae Pontificum Romanorum Et S. R. E. Cardinalium. Róma, III. 1677. képe is ott van

Lásd még:

betűjelölés