Antonio Bonfini (1427-1502) humanista történetíró. Tanulmányait Firenzében, Padovában, Ferrarában végezte. 1470-től Aseoliban, 1478-tól Recanatiban tanított. 1486 őszén érkezett Mátyás udvarába. Elveszett művei közül Corvin Jánosnak ajánlotta a Corvinusok genealógiáját (De Corvinianae domus origine libellus). 1488-ban Mátyás megbízta a magyar történelem korszerű feldolgozásával, melyen 1497-ig dolgozott. A korabeli intézmények, városok, családok antik előzményeit kereste. A Hunyadiak politikai céljait és a középnemesi értelmiség szempontjait szolgálta. II. Ulászló 1492. október 10-én Antonio Bonfinit történelmi munkája megírásáért magyar nemességgel adományozta meg és a koszorús költő címmel is kitüntette.

http://arpad.lapok.hu/keret.cgi?/arpad/tortenet.html

http://www.eruditio.hu/zrinyi3d/treasur/