Heraldikai lexikon/Apponyi Sándor

Gróf Apponyi Sándor (1844-1925) régiségbúvár, Szabolcs megye főispánja. A politikai pályától és a gazdasági élettől elfordulva minden figyelmét és egész vagyonát a múlt megismerésének szolgálatába állította. Tervszerűen gyűjtötte a hazai vonatkozású külföldi könyveket.

Apponyi Sándor.png

Hungarica című katalógusa régi írókat, külföldi szerzőktől származó, 1800 előtt megjelent, magyar vonatkozású nyomtatott műveket tartalmaz. Ez mindmáig a legteljesebb hungarika-bibliográfia. A gyűjtemény német és magyar nyelvű annotált katalógusát (I—II. kötet) halála után a kiváló irodalomtörténész Dézsi Lajos folytatta (III—IV.), majd 80 év múltán Vekerdi József fejezte be. Gyűjteményét a Nemzeti Múzeum könyvtárnak ajándékozta. A lengyeli kőkorszaki lelőhelyen talált anyagot a nyíregyházi múzeumnak ajándékozta.

Apponyi Sándor műgyűjtő, diplomata Különös érdeklődéssel kísérte a történeti és művészettörténeti tanulmányokat, és értékes adományának felhasználásával létesült 1893-ban a budapesti egyetem művészettörténeti gyűjteménye.

MűveiSzerkesztés

Alexander Apponyi: Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. I-IV. München, 1903-1927.


KiadásaSzerkesztés

Régi nyomtatványok tára. ApponyiSándor: Hungarica Antiqua-katalógus. Régi magyar könyvtár III. CD-ROM (Arcanum Anno M. M. sorozat) 2006

IrodalomSzerkesztés

Nagy Iván IX. 34. l.