Heraldikai lexikon/Bárány Ágoston

debreczeni Bárány Ágoston (Miskolc, 1798-1849) író, történetíró. 1820-ban királyi táblai jegyző volt Pesten. 1821-ben ügyvédi vizsgát tett, majd Torontálban volt megyei hivatalnok és 1831-től levéltáros. 1836-ban a Magyar Tudományos Akaémia levelező tagja lett.

A Minerva és más folyóiratokban főleg történeti értekezéseket közölt. Kiadta a Torontál megye hajdan és most című monográfiát. Helyrajzi és történeti munkái mellett verseket, novellákat, életrajzokat, útleírásokat is írt, színművet és regényt fordított.

Torontál vármegye hajdana. Buda 1845

Temesvármegye emléke. Nagybecskerek 1848

Nagy Iván I. 178.

Magyar életrajzi lexikon. I. 111.