Heraldikai lexikon/Bártfai Szabó László

H E R A L D I K ABártfai Szabó László

Bártfai Szabó László (1880. jan.3, Gyöngyös -1964. aug. 23, Budapest) történész, levéltáros. A neve előfordul Szabó László alakban is.

1904-ben a budapesti egyetemen bölcsészdoktori, 1906-ban tanári oklevelet szerzett. 1904-tól az Országos Széchenyi Könyvtár gyakornoka, 1908-tól könyvtárosa, 1918-tól osztályigazgatója és a levéltáti osztály vezetője volt. 1924-35 között a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárnoka, 1925-től a Szent István Akadémia tagja. Főként család- és helytörténettel foglalkozott.

Művei szerkesztés

Ghymesi Forgách Ferenc váradi püspök évkönyvei, tekintettel művelődéstörténeti adataira. 1904

Három árpádkori pecsét. Turul 1907

A Hunt-Pazman nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom 1910

A sárvár-felsővidéki gr. Széchenyi család története. Budapest I-III. 1911-1926

A körösszeghi és adorjáni gróf Csáky család története. I/1-2, Oklevéltár, Budapest 1919

Gróf Széchenyi István és kortársai. 1926

Naplók, emlékiratok és feljegyzések Magyarország történetéhez 1815-1867. In: Háborús Felelősség. 1928-1929

Gróf Széchenyi György levelei br. Ebergényi Lászlóhoz. I-II. 1929

Széchenyi, Petőfi és az Ellenzéki Kor 1848-ban. 1930

Óbuda egyházi intézményei a középkorban. Budapest 1935

Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. Budapest 1938

Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez 1808-1860. I-II., 1943

Irodalom szerkesztés

Új magyar irodalmi lexikon. I. 151.