H E R A L D I K ABásthy József

Básthy József (XIX. század) ügyvéd, táblabíró, költő

Pesti táblai ügyvéd és több vármegye táblabírája; 1841-ben Pusztadarócon, Szatmár megyében tartózkodott. A Magyarok emléke című könyvére Nagy Iván is hivatkozott.

Művei szerkesztés

1. Öröm-ünnep, melyet fels. V. Ferdinand király… névnapján… szentel. Pest, (1831.)

2. Vota pia in 68. natalem diem sanct. clem. dni Gregorii XVI. summi pontificis… dum universi orbis christinai populi… applaudunt. U. ott. (1833.)

3. Magyarok emléke, a' velek rokon 's azon egy kormány alatti nemzetekével, 1526. óta. I. kötet. Buda, 1836. (Aaron-Aventini. Több nem jelent meg.)

4. Mátrai visszhang, vagyis örömversek, melyeket mélt. gombosfalvi Gombos Imre urnak t. n. Heves és Külső-Szolnok t. e vármegye főispányi helytartói diszes hivatalába lett beiktatásának alkalmára… szentel. Pest, (1837.).

5. Barátságos koszorú, melyet Pajor Antal urnak… emlékére intézett. Buda, (1837. Költemény.)

6. Üdvözlő koszorú mélt. és főt. Belánszky József úr, beszterczebányai megyés püspök születése napján tisztelete örök zálogáúl nyújt. Pest, 1836. (Költemény.)

Források szerkesztés

Sablon:Szinnyei