Kép: Andeas és Joseph Schmutzer: Bél Mátyás. Rézmetszet. Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, ltsz. 850


Bél Mátyás (Nagyócsa, 1684-1749), evangélikus pap. A neve előfordul Belius alakban is.

Losoncon, Kálnón, Alsósztregován, Besztercebányán, Pozsonyban, Veszprémben tanult. 1704-től a hallei egyetemen teológiát hallgatott és történeti tanulmányokat folytatott. 1707-től Bergenben volt rektor, 1708-től Besztercebányán konrektor és evangélikus segédlelkész, 1710-től rektor. Pozsonyban 1714-től volt rektor, 1711-től lelkész. A berlini és londoni akadémia, az olmützi tudós társaság és a jénai latin társaság tagja volt.

Tankönyveket, magyar katekizmust adott ki. Tervezett egy magyar nyelv- és irodalomtörténetet. A magyar rovásírásról megjelent fejezetben először vetette fel egy magyar tudóstársaság megalapításának tervét.

A korabeli Magyarország leírását nagyszabású államismereti műben tervezte. Fiaiból, tanítványaiból kutatógárdát hozott létre. Földrajzi, törénelmi, nyelvi, politikai, közjogi, népességi és egyéb adatokat gyűjtött. Notíciájából, melyet 6-7 kötetre tervezett, de csak az első rész 4 kötete és a második rész első kötete jelent meg, Mikovínyi Sámuel megyetérképeivel, a többi kéziratban, részben fogalmazványban maradt, melyet az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár őriz. (Egyes részeket már kiadtak belőle.) Bél közölte több nemesi család leszármazását is, melyet kéziratos családfák alapján készített. Ezeket az adott családtól ő maga vagy munkatársai szerezték be. Több nemesi család címeréből gyűjteményt állított össze. Ezeket Kovács János készítette el és a kiadásra is előkészítette.

Notíciájával párhuzamosan 12 történelmi forrást adott ki Adparatus címmel, majd csatlakozott tanítványának vállalkozásához (Schwandtner Johann Georg: Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini. I-III. Bécs 1746-48). Bevezetőt írt néhány forráshoz, Anonymust jegyzetekkel látta el. Szinte valamennyi 18. századi magyar irodalom- és történettudós hivatkozott rá. Ő alapította és szerkesztette a Nova Posoniensia (1721-1722) című lapot, az első rendszeresen megjelenő magyar lapot.

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0008-34f.html

Notitia Hungariae novae historico geographica. Bécs I-IV. 1735-1742 [1]

Compendium Hungariae geographicum (Bél posthumus munkája a Notitia kéziratának felhasználásával.)

Adparatus ad historiam Hungariae. Pozsony 1735-1746

Lásd még

szerkesztés

Kovács János (Fabricius)