Babai Ferenc (1742-1778) epigrammaköltő.

1763-ban lépett be a Jezsuita Rendbe. 1772-től Nagyszombatban könyvtáros, 1773-tól világi pap volt. Katona István biztatására egyszerű stílusban disztichonokba tömörítette a 48 magyar uralkodó (Szent Iszvántól Mária Teréziáig; Ungariae reges. Nagyszombat 1773 [1]), 95 nádor, nádori helytartó, 16 királyi helytartó (Ungariae palatini, propalatini et locumtenentes regii. Nagyszombat 1775 [2]) és az esztergomi érsekek (Archi-episcopi Strigonienses. Nagyszombat 1776 [3]) és különféle szentek (Epigrammatum miscellaneorum, sacrorum et profanorum libri III. Uo., 1777 [4]) valamint egyes főnemesek életrajzát, melyhez a jezsuita történetírók (Muszka Miklós, Schmitth Miklós, Turóczi László) műveit használta fel.

Új magyar irodalmi lexikon. I. 77-78.