H E R A L D I K ABarabás Samu

Barabás Samu (1855-1940) történész.

Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. 1883-ban az Egyetemi Könyvtár, 1885-től az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa volt. A Magyar Történelmi Társaság jegyzője, 1899-1914-ig főtitkára, 1910-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. A korai középkorral, az Erdélyi Fejedelemség és a székelység történetével foglalkozott. Jelentős oklevélkiadói tevékenységet fejtett ki. A kútfőkritikát a bécsi történeti intézetben tanulmányozta.

Művei szerkesztés

Martinuzzi György életrajza. Pozsony-Budapest 1886.

I. Rákóczi György és a porta, Levelek és okiratok. Szerk. Beke Antallal. Budapest 1888.

A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. Budapest I-II. 1910-13 (Thallóczy Lajossal)

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. Budapest I-II. 1898-1899

A Frangepán-család okleváltára. Budapest I-II. 1910-13. (Thallóczy Lajossal)

Székely oklevéltár, 1219-1776. Budapest 1934.

Irodalom szerkesztés

Új magyar irodalmi lexikon. I. 229. l.