H E R A L D I K ABaranyai Béla

Baranyai Béla (1882-1945) történész, jogtörténész. Tanulmányait a pécsi és budapesti egyetem jog- és államtudományi karán végezte. 1905-től Baranya vármegye allevéltárnoka, 1910-től Somogy vármegye félevéltárnoka, 1913-tól a Magyar Országos Levéltár tisztviselője volt, 1922-ben a Bécsi Magyar Történeti Intézet munkatársa, 1927-től a debreceni egyetemen a magyar alkotmány- és jogtörténet tanára lett. A második világháború végén légitámadásban halt meg. Elsősorban a magyar középkori és újkori jogtörténettel és egyháztörténettel foglalkozott.

Művei szerkesztés

Somogy vármegye nemes családjai. Budapest 1914.

Zsigmond király ún. Sárkány-rendje, adalék a magyar trónöröklési kérdés történetéhez. Budapest 1926.

A lengyel királykoronázás. Négy közlemény a magyar jog- és alkotmánytörténethez. Karcag 1927.

Némi adalék jog- és egyháztörténetünkhöz. 1942.

Irodalom szerkesztés

Új magyar irodalmi lexikon. I. 143.