Heraldikai lexikon/Baranyai Decsi János

H E R A L D I K ABaranyai Decsi János

Baranyai Decsi János, Csimor (1560 u.-1601) humanista történetíró. Tanulmányait Tolnán, Debrecenben, Kolozsváron végezte. 1587-től Wittenbergben, Padovában, 1590-92 közt Strassburgban tanult, ahol megvédte disszertációját (Synopsis philosophiae. Strassburg 1591). Ebben a filozófiát rendszerbe foglalta. 1593-tól Marosvásárhelyen volt tanító, 1595-től rektor. Őt tartják a Török császárok krónikája (Nagyszeben 1599 e.) című históriás ének szerzőjének. Jogtörténeti forrásgyűjtéssel is foglalkozott. Jogi kézikönyvében (Syntagma institutionum juris imperialis et Ungarici. Kolozsvár 1593) a magyar törvényeket és a római jogot állította párhuzamba és elsőként tekintette át a magyar történetírást. Megírta Erdély történetét (Commentarii de rebus Ungaricis. 1592-1598), mely megbízható forrás. levéltári kutatásokra, bennfentesek közléseire, szemtanúk elbeszéléseire, hadijelentésekre támaszkodik. Istvánffy Miklós is felhasználta. Magyarra fordította Sallustiust (Szeben 1595), átdolgozta Erasmus közmondás-gyűjteményét (Bártfa 1598).

Irodalom szerkesztés

Magyar életrajzi lexikon. I. 112.

Új magyar irodalmi lexikon. I. 133-34.