Heraldikai lexikon/Bartholomaides László

Bartholomaides László (1754. november 16 - 1825) evangélikus lelkész, történész. A neve előfordul Bartholomaeides alakban is.

Apja, Dániel klenóci, majd kraszkói evangélikus pap, anyja Kubínyi Erzsébet. Késmárkon, Dobsinán, majd Wittenbergben tanult. Külföldi tanulmányai után Ochtinán volt lelkész. 1807-ben alesperes, 1812-ben főesperes lett. Kiadott és kéziratban maradt műveinek száma meghaladja az ötvenet. A Comitatus Gömörensis Notitia és számos történeti mű szerzője. Földrajzi munkákat is írt. Helytörténeti munkáiban szülőföldje, Gömör vármegye múltjával foglalkozott. Munkássága földrajzi, geodéziai és kartográfiai szempontból is értékes. Egyházi munkáit és néhány népszerű történeti tárgyú művét szlovákul adta ki. Újból megkísérelte a család nemességének bizonyítását. Foglalkozott a magyar címer hármas halmának szimbolikájával.

Fia, János László 1828-ban megjelent munkája a Memoria Ladislai Bartholomaidis, melyben a család történetével hosszabban foglalkozik.

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0012-353.html

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/b/b01163.htm

De Bohemis Kis-Hontensis... Wittenberg, 1783

Memorabilia provinciae Csetnek. Neosolii, 1799

Inclyti Superioris Ungariae Comitatus Gömöriensis notitia... Leutschoviae, 1806-1808

Magyar életrajzi lexikon. I. 130.