Benda Kálmán (1913-1994), történész. 1937-ben tanári és bölcsész oklevelet szerzett a budapesti egyetemen. 1941-42 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban segédfogalmazó, 1942-45 között a Magyar Történettudományi Intézet tanára lett. 1945-ben egyetemi magántanár, 1950-56 között Budapesten a Duna Melléki Református Egyházkerület levéltárosa volt. 1957-58-ban a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, 1957-83 közt munkatársa, majd főmunkatársa,1983-85 közt osztályvezetője, 1985-87-ben tanácsadója. 1961-ben lett kandidátus, 1979-ben a tudomány doktora, 1990-ben az MTA levelező, 1991-től rendes tagja. 1984-ben címzetes egyetemi tanár, 1993-ban a Károlyi Gáspár Református Egyetem rektora lett.

1942-48 közt szerkesztette a Revue d'Histoire Comparée című kiadványt. Fő kutatási területe a 16-18. századi magyar és egyetemes történelem volt.

A magyar jakobinus mozgalom története. 1957

Új magyar irodalmi lexikon. I. 185.

http://users.atw.hu/omt/omt/szem/benda/pubjegyz.htm