Heraldikai lexikon/Berwaldszky Kálmán

Berwaldszky Kálmán (Pankota, 1875. március 14 – Budapest, 1932. június 27) pedagógus. 1895-től az iglói római katolikus elemi iskola tanítója, majd 1912-től igazgatója. 1919-től szakfelügyelő a budapestii tanfelügyelőségnél, 1920-tól a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. A Néptanítók Lapjának szerkesztője, emellett 1924-től iparostanonciskolai szakfelügyelő. Társszerkesztője volt a Pedagógiai Zsebnaptárnak és a Népiskolai Egységes Vezérkönyveknek. Oktatásüggyel, a Szegesség történetével, művészettörténettel foglalkozó cikkei és ismertetései jelentek meg.


A magyar katolikus iskolázás története (Igló, 1900)

A népiskolai rajzoktatás (Igló, 1907)

A sienai származású Gallicus-család és művészete (Igló, 1908)

Szilassy János lőcsei zománcfestő ötvös (Művészet, 1910)

Hadi mozgalmak Szepesség földjén II. Rákóczi Ferenc korában. (Igló, 1912)

Nemes levelek a szepesi káptalan levéltárában. Turul, 31, 1913.

A rajzoktatás módszere (Tscheik Ernővel, Bp., 1931).

Magyar életrajzi lexikon