Heraldikai lexikon/Berzeviczy Albert

Berzeviczy Albert (1853. június 7-1936. március 22) politikus, történetíró.

A kassai jogakadémián és a budapesti egyetemen tanult. 1877-ben jogi doktorátust szerzett, 1924-ben a budapesti egyetemen bölcsészdoktor lett. Sáros vármegyei szolgabíró, majd 1878-tól az eperjesi jogakadémián a politikatudomány, a közgazdaságan és a jogtörténet tanára volt. 1895-98 között a képviselőház alelnöke, 1903-5-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1910-11-ben a képviselőház elnöke, 1916-tól főrendiházi tag. 1923-36 között a Kisfaludy Társaság elnöke, 1932-től a Magyar Pen Club elnöke. 1903-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1905-36 között elnöke. A bécsi és a berlini tudományos akadémia, valamint a nápolyi Academia Postiana levelező tagja. Alapító elnöke volt az olasz-magyar kulturális kapcsolatokat ápoló Corvin Mátyás Tudományos Akadémiának. Összesen 48 kidvány szerzője és 3 társszerzője volt. Több mint 70 magyar, német, angol, olasz lapba írt.

A középső Felvidék szerepe tudományosságunk történetében. Budapest 1901

A cinquecento festészete és szobrászata. 1906

Betarix királyné (1458-1508). Budapest 1908 (Magyar Történelmi Életrajzok)

Magyar életrajzi lexikon. I. 200.

Új magyar irodalmi lexikon. I. 214.

Slovenský biografický slovník. I. 236.

Encyklopédia Slovenska. I. 186.