Bethlen Farkas (Bethlenszentmiklós, 1639 - Bethlenszentmiklós, 1679. december 30) történetíró. A kolozsvári unitárius, majd a gyulafehérvári református kollégiumban tanult. 1657-ben a lengyelországi hadjáratról II. Rákóczi György kíséretében tért haza. 1667-től Fehér vármegye főispánja, 1678-ban kancellár lett. 1664-ben kezdte írni történeti művét, melyben Erdély 1526 és 1609 közé eső történelmét tárgyalja. Kinyomtatását halála után bátyja, Bethlen Elek (1643-1698) kezdte meg Keresden. Első kiadása csak részben készült el, mert Thököly 1690-es betörése miatt az félbeszakadt és az elkészült példányok is megsemmisültek. A nyomda felszerelése visszakerült Kolozsvárra és az elkészült példányokat a család terjesztette. Munkájában Szamosközy István azóta elveszett kéziratos művét is felhasználta. Saját családjáról is írt munkát.

Historia de rebus Transilvanicis. I-VI. Kiadta Benkő József, Szeben 1783-1793.

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0004-34b.html

Lukinich Imre: Bethlen Farkas történeti műve keresdi kiadásához. Magy Könyvszemle 1913

Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen család története. 1927

Svéda Pál: Bethlen Farkas históriája. Pécs 1938

Magyar életrajzi lexikon. I. 204-205

Új magyar irodalmi lexikon. I. 221-222