Heraldikai lexikon/Bikkessy Heinbucher József

Bikkessy Heinbucher József (Pozsony, 1767–Grác, 1833), magyar festő. A neve előfordul Bikkessy-Heinbucher, Joseph Bikesy von Heinbucher, Heinbucher von Bikessy alakban is. Az apja udvari tanácsos volt. A Habsburg Birodalom katonatisztjeként szolgált (1786, az ogulini gyalogos határőr-ezred zászlóskadétja, 1795 alhadnagy, 1820 főhadnagy), a bécsi mérnöki akadémián tanult, később a térképrajzoló lett. A soknemzetiségű birodalom több vidékén is szolgált a 18–19. század fordulóján. Mérnökkari tisztként magyarországi állomáshelyein a lerajzolta a számára érdekes viseleteket. 1822-ben Bécsben telepedett le, később Grácban lakott.

Munkásságának fő témája a korszak nemesi és paraszti öltözködési kultúrája, az ország egyes vidékeinek és társadalmi csoportjainak jellegzetes viselete. Az általa alkotott festmények és rajzok forrásértékűek a néprajztudomány korszakkal foglalkozó szakemberei számára.

Gyűjteményéből 78 lapot Timlich adott ki, magyar és német feliratokkal (Timlich Károly: A’ Magyar és Horváth Országi leg nevezetesebb Nemzeti Öltözetek Hazai gyüjteménie, A’ Természet után rajzolta Egy Tiszt a’ Cs. K. Ingén. Karból. Bécs, 1816. 2.). A második, alig változott kiadás már Bikkessy neve alatt jelent meg 1820-ban, Pannoniens Bewohner címen, Csaplovics József magyarázó szövegével.

Kieselbach Galéria és Aukciósház [1]

http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_H/Heinbucher-Bikessy_Joseph_1767_.xml