Bod Péter (1712-1769) református egyházi és iroalomtörténeti író. Felsőcsernátonban és Nagyenyeden tanult. 1736-ban ugyanott lett könyvtárnok, 1737-től segédtanár. 1740-43-ban ösztöndíjjal tanult a leydeni egyetemen. 1758-től a gyulafehérvári egyházmegye, 1767-től az egyházkerület főjegyzője volt. A szentírás értelmére vezérlő magyar leksikon (Kolozsvár, 1746) a bibliai fogalmak szimbolikud értelmét magyarázza. Magyarul egyetemes, latinul magyar egyháztörténetet írt. Összefoglaló műveit könyvtárjegyzékkel (Bethlen Kata könyvtárának katalógusa. 1747, 1752) és forrástörténeti gyűjteményekkel alapozta meg (Hungarus tymbaules. Nagyenyed, 1764, 1766). Nagy irodalomtörténeti összefoglalója, a Literata Panno-Dacica magyarországi és erdélyi írókról szól 282 címszóval. Az első magyar nyelvű írói lexikon alapja volt. A Magyar Athenas több mint 500 literátusról közölt adatokat.

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0006-34d.html

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0015-356.html

Magyar Athenas, avagy az Erdélyben és Magyar-Országban élt tudós embereknek nevezetesebben a 'kik valami világ eleire botsátott írások által esméretesekké lettek, s jó emlékezeteket fen-hagyták históriájok mellyet... egybe-szedegetett... s közönségessé lett... 1766 (hely nélkül[Nagyenyed])