-Kossuth a magyar igazságért. Válogatta és magyarázattal ellátta Bodor György. Nemzeti Könyvtár. VI: év, Budapest, 1944.

-Az önálló Erdély, 1945. aug. 25. Hadtörténeti Intézet Levéltára, a Hadügyminisztérium Béke-elõkészítõ Bizottsága iratai (a továbbiakban: HIL Hm BéB) A/XIV/14., 7. doboz, 362-366. 1945

-Egy falutörvény a 19. század elejéről. Etnográfia, 1968

-A rendtartó székely falu (Dr Imreh István tanulmányáról). Honismereti Híradó, Budapest, 1974.

-Székely honfoglalás 1945-ben. I.-II. rész. Forrás, 1975/3. 4.

-A honismereti munka kezdete a dunántúli székelyek körében. Honismeret, 1975/5–6. sz.

-Egy krónikás adat helyesbítése. Magyar Nyelv, 1976. szeptember.

-Heraldikai képletek- a társadaloszervezés folyamatábrái? Művészet, 1978/6. 26-29.

-Emlékezések a jobbágyéletre. Forrás, 1979/1.

-Az 1562 előtti székely nemzetségi szervezetről. Történelmi szemle, 1983/2

-A székely nemzetségi szervezet. Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2002