A bojt egyfajta rangjelölő eszköz a címertanban. Kis csomószerű, lelógó kötegként ábrázolják. Az egyházi heraldikában a papi kalapok oldalain lenyúló zsinórokon meghatároztt számú és színű bojtot helyeznek el az egyházi méltóságok rangjának megfelelően.

Rangjelölő bojtok
Rangjelölő bojtok
Rangjelölő csomók


Névváltozatok: csömbő (Nagy Iván IV. 342.), csimbók (Thallóczy 1897. CCLVI. lap, Thallóczy Turul 1897/2. 85.), csomó

it: fiocchi, de: Quasten, en: tassels
Rövidítések:


A heraldikában lehet bojt a párna sarkain, a segédsisakdíszeken stb., de elsősorban az állatok testén, farkának végén, lábain stb. látható. Valószínűleg az egyházi heraldika bojtjai is az állati bojtokra vezethető vissza. Néha a sisaktakaró nyúlványait is nevezik bojtnak.

Lásd még

szerkesztés

http://epa.oszk.hu/01300/01397/00014/pdf/EPA01397_magyar_sion_2013_2_217-232.pdf hasonló a Turulban [1]

egyházi heraldika, kötél