H E R A L D I K ABorovszky Samu

Borovszky Samu (1860-1912) történész, helytörténész. 1879-1883 közt a budapesti egyetem hallgatója volt. 1882-től a [[Magyar Tudományos Akadémia]] tisztviselője, 1899-től levelező tagja volt. Szerkesztette a Magyarország vármegyéi és városai (1869-1914) című sorozat I-IV. kötetét. 1909-1912 közt a Magyar Történelmi Társulat titkára és a Századok szerkesztője volt. A népvándorlás korával, a magyar őstörténettel foglalkozott, a finnugor rokonság kutatója volt.

Művei szerkesztés

A honfoglalás története. Budapest 1894

Csanádvármegye története 1715-ig. Budapest I-II. 1896-97

A Szirmay család czímeres levele. Turul, 17, 1899. (Varjú Elemérrel)

A népvándorlás kora. Nagy Képes Világtörténet, 4, 1900, 1931 (2. kiad.)

Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba lajstrom. (Karácsonyi Jánossal)

Borsod vármegye története... Budapest 1909

A nagy francia forradalom. I-V. szerk. 1911

Irodalom szerkesztés

Új magyar irodalmi lexikon. I. 271. l.