A budapesti egyetemen a Történelem Segédtudományai Tanszéken 1980-ban Kállay István kapott tanszékvezetői kinevezést és 1997 vezette azt. Őt Kardos József követte 1997 és 1999 között. Kardos utóda, Bertényi Iván 2004-ig állott a tanszék élén. 2004- ben Borsodi Csaba kapott tanszékvezetői kinevezést,

http://www.btk.elte.hu/dynpage6.exe?f=btke&p1=m:FomenuH,EntryF2&p3=x:FomenuV2,Entry2S9&p4=p:8210&per=CMPER-160

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=4297