Budai Ferenc (1760-1802), történetáró, polihisztor, Budai Ézsaiás bátyja. Debrecenben tanult, majd Szováton volt református lelkész. Történeti lexikonát, mely az 1600-as évekig terjed, több 19. századi költő is (pl. Arany János) forrásként használta. Anyagát régi kiadványokból gyűjtötte és felhasználta hozzá Sinai Miklósnak, a debreceni kollégium tanárának a kéziratait is. Másik nevezetes munkája a Kantot és hazai követőjét, Márton Istvánt támadó konzervatív írása.

Magyarország polgári historiájára való lexikon a' XV. század végéig. Kiad. Budai Ézsaiás, Nagyvárad I-III. 1804-5, Pest 18662

A' Kant szerént való filosofiának rostálgatása levelekben. Ford. Pozsony, 1801 (név nélkül)