Heraldikai lexikon/Burgstaller János

Burgstaller János Kristóf (1677-1758) a pozsonyi patríciusok és a városi tanács befolyásos tagja. 1702-ben a pozsonyi kereskedőcéh tagja lett. 1728-41-ben pozsonyi szenátor és pozsonyi bíró, 1741-ben Mária Terézia koronázásán küldött volt. Sokáig a pozsonyi evangélikus egyház felügyelője.

Fájl:Burgstaller

Autodidakta módon sajátította el a rézmetszést és műkedvelő grafikus is lett. 1747-ben megrajzolta Pozsony vármegye térképét. A neve ma elsősorban címerkönyvéről ismert, melyet Nagy Iván és a Siebmacher Wappenbuch szerkesztői is felhasználtak. 1728-34 között 83 Pozsony vármegyei és pozsonyi nemesi család címerét rajzolta meg és készítette el a metszetét. A rézlapokra metszett kb. 65 x 70 mm-es címerekről próbanyomatok is készültek és a teljes festett gyűjtemény az Országos Széchenyi Könyvtárba került. Erről már a könyvtár első katalógusa (Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi. Tomus I. Soproni 1799) is említést tesz a következő címmel: Burgstaller, Collectio Insignium nobilium Hungariae familiarum. Decades VIII. A kinyomtatott címerek alá a magyarázó szöveget utólag írták be kézzel.

Genealogicko-heraldický hlas. 1996/1. 11-14. l.