Heraldikai lexikon/Címertörténet

Címertörténet, a címerek történeti változásaival foglalkozó diszciplína. A címertudomány része. Vizsgálati területét meghatározzák az élő és a holt heraldika korszakhatárai.

Névváltozatok: történet <tzímertörténet> (Lánghy 1827. 118.)

A címertörténet vizsgálati köréhez tartozik egy konkrét címer vagy általában a címerek történeti átalakulásának folyamata (eredete, okai, következményei, változatai), stílustani kérdései, társadalmi összefüggései stb. Mindez kiterjedhet egy adott időszakasz vizsgálatára vagy a címer(ek) teljes történetére. Ezekből a címertörténet képes következtetéseket levonni a címerviselő kilétére, társadalmi helyzetére, rangjára, családi kapcsolataira, a címer használatára stb., valamint ezek változására vonatkozóan. Forrásai megegyeznek a címertan forrásaival. Eszközei a historizálás, a címerkritika, az összehasonlító heraldika stb.