Névváltozatok: csolnak (Szendrei 1896. 128.), dereglye (Nagy VIII. 72.), halász-sajka (Nagy VI. 20.), cymba: tsónak (Pápai/Bod 180.), cataſcopium: ladik, sajka, cataſcopus: ö́r-álló, kémlö́ (uo. 101.), codicareæ naves: egy fából ki-vájtt csónak (uo. 120), excipula: hal-tartó bárka (uo. 246.), faselus, phaselus: hajó neme, sajka (uo. 266.), horia: haláſzok' bárkája (uo. 306.), ichthyotrophium: hal-tartó, bárka (uo. 311.), lembus: sajka, folyó-hajótsónak, haláſz-hajó (uo. 367.) liburna: folyó hajó, könnyǘ hajó (uo. 370.), linter: tsónak <teknőcsónak> (uo. 372.), moneris: egy evezö́s hajótska, tsónak, monoxylum: egy merö́ fából vájott, monoxyli lintres: tsónakok (uo. 398.), myoparo: sajka, ladik, tolvajkodó ſebes hajó (uo. 405.), navicella, navicula: tsónakotska (uo. 407.), orariæ naves (Plin[ius]): tengeri könnyǘ ſajkák (uo. 435.), ratiarius: szál hajós, tutajos meſter (uo. 518.), ratis: hajó, szál-hajó, tutoly (uo. 519.), scapha: tsónak, hajótska (uo. 550.), sárhajó, dereglye, csajka

Rövidítések:

Csónak, vízi közlekedési eszköz, ritka címerkép a magyar heraldikában. Csónakban ülő páncélos lovag van a Brodarics család 1517-es címerében. A vitorláján nyíllal átlőtt hajó van a Karcsay család címerében.