Heraldikai lexikon/Csemiczky János

Csemiczky János András (1788-1840), költő. Liptó megyében jurátusként és megyei helyettes jegyzőként működött. Latin és szlovák nyelven ünnepi verseket és népies dalokat írt. 1841-ben megírta családja történetét. Levelezett Fejérpataky Györggyel.