https://hu.wikipedia.org/wiki/Cserey_Farkas_(1719%E2%80%931782)


"Mindezeknél még régiebb időkre is fölvihetjük a czímernek zászlón való használatát, ha hitelt adunk Kézai Simon előadásának, midőn Atilláról a hunok királyáról írja, hogy a paizsbeli Turult zászlóján is viselé, és hogy ezen jelvényt (illetőleg zászlót) a magyarok azután is Gejza vezér korában a hadakban magukkal hordozák. És Cserey Farkas szerint Erdély czimerének sassát is innen származtatják." (Nagy Iván 1872-1875. 13.)[1]