Dán heraldika, régi észak-európai heraldikai rendszer.

A dán heraldika története

szerkesztés

A királyi címer már a 12. század végén, a nemesi és egyházi címerek a 13. század közepétől fordulnak elő, majd a városi és céhcímerek is megjelentek. A 13. század végétől ismertek a szabad parasztok címerei is. Dánia sokáig vezető szerepet töltött be Skandináviában és ekkoriban beszélhetünk egységes skandináv heraldikáról is. Pomerániai Erik nagy érdeklődést tanúsított a heraldika iránt. 1398 tájáról való osztott pajzsa, mely a Kalmari Unió három országának címerét egyesíti. Ő kezdett először cínereket adományozni. A heroldi hivatal a 14. század elején jött létre, de a Kalmari Unió megszűnése (1523) után fokozatosan megszűnt.

Dánia ma is monarchia, ahol ma csaknem 2000 nemesi és mintegy 10 000 nem nemesi címer van, de a címerek iránt sohasem támadt szélesebb körű érdeklődés. A 18. században és a 19. század elején a heraldika kikipott a közgondolkodásból. 1938-ban hozták létre a Statens Heraldiske Konsulent (Állami Heraldikai Tanács), mely főleg a városcímerekkel foglalkozik.

A dán heraldika jellege

szerkesztés

Az osztott címerek viszonylag korán megjelentek (1398). A 16. század óta általánosan használják a négyelést. Az egyes negyedekbe a nagyszülők címerei kerülnek, a házastársaknál pedig a szülők címerei. Ezen címerek azonban nem voltak örökletesek. Az örökös osztott címereket 1660 után, az abszolutizmussal együtt vezették be. A királyi és nemesi koronák használatát a pajzson kívül és belül is V. Krisztián vezette be a 17. század 70-es és 80-as éveiben, de a gyakorlatban ezeket nem fogadták el. A nemesek tornasisakot használtak, a nem nemesek csőrsisakot.

Szervezetek

szerkesztés

Statens Heraldiske Konsulent

Egyesületek

szerkesztés

Societas Heraldica Scandinavica – 1959. május 27-én több dán egyesület által alapított heraldikai társaság a skandináv országok számára, koppenhágai székhellyel. Tagjai Dániából, Svédországból, Norvégiából, Finnországból és Izlandról szármarnak.

Kiadványok

szerkesztés

Heraldisk Tidskrift (1960-tól) – a Societas Heraldica Scandinavica kiadványa

Danmarks adel aarbog (dán nemesi évkönyv) [1] [2]

Egyesületek

szerkesztés

Societas Heraldica Scandinavica (Heraldisk Selskab); egyik alapító tagja Sven Tito Achen (1922-1986), aki a Heraldisk Tidskrift első főszerkeztője is volt.

Kiadványok

szerkesztés

Heraldisk Tidsskrift 1960- (a Societas Heraldica Scandinavica félévente megjelenő kiadványa)

Skandinavisk Vapenrulla 1963- (a svéd Stiftelsen Skandinavisk Vapenrulla kiadványa)

Heraldiske studier 1982-

Vapenbilden 1976- (a svéd Svenska Heraldiska Föreningen kiadványa)

Anders Thiset-P. L. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon (Új dán nemesi lexikon). Koppenhága, 1904

Poul Bredo Grandjean: Dansk Heraldik. Koppenhága, 1919

Knud Prange: Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adelslexikon (Heraldikai kulcs az Új dán nemesi lexiknhoz). Koppenhága, 1959

Knud Prange: Heraldik og historie. (Heraldika és történelem) Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger. Viborg, 1962

Poul Ohm Hieronymussen - Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver. København, 1966

Sven Tito Achen - Ole Rostock: Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og om Danmark 1589-1969. (dán heraldikai bibliográfia) Koppenhága, 1971

Sven Tito Achen: Identifikation af anonyme våbenskjolde. (Az ismeretlen címerek meghatározása) Dansk historisk Fællesforenings Håndbøger. Koppenhága, 1972. 96 l.

  • Dán, svéd és norvég címerhatározói kulcsok:

Achen, Sven Tito 1973: Danske adelsvåbener – en heraldisk nøgle. København: Politikens Forlag

Berghman, Arvid 1950: Borgerlig vapenrulla. Djursholm

Cappelen Hans A.K.T. 1969: Norske slektsvåpen. Oslo: Den Norske Våpenring

Dahlby, Frithiof & Jan Raneke 1967: Svenska adelns vapenbok .Stockholm: Bonnier

Dahlby, Frithiof 1964: Svensk heraldisk uppslagsbok. Stockholm: Bonnier

Prange, Knud 1959: Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adelslexikon. København: Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie/Dansk Historisk Fællesforening

Raneke, Jan 1982-1985 (2001): Svenska medeltidsvapen 1-3. Nora: Nya Doxa

Raneke, Jan 1990: Svensk adelsheraldik med Klingspors vapenbok. Malmö: Corona

Reitzel, Poul 1945-1958: Vaabenførende Slægter i Danmark I-III. København: Heraldisk Forlag

Rostock, Ole 1990: Nøgle til 808 skandinaviske skjoldholdere. Heraldiske studier 3. København: Societas Heraldica Scandinavica

Erling Svane: Det danske rigsvåben og kongevåben : udvikling og anvendelse. Odense, 1994

Steen Clemmensen, Ole Rostock, Sven Tito Achen: Dansk heraldisk bibliografi, 1569-1999. Odense, 2002

Erling Svane: I Skjoldet springe Løver : afledninger af Kongevåbenet. Odense, 2002.

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Civic_Heraldry_Literature

Külső hivatkozások

szerkesztés

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Lásd még

szerkesztés

svéd heraldika