idősebb vargyasi báró Daniel Gábor (1824-1915), politikus, történetíró. Az 1848. évi agyagfalvai székely gyűlés kormánybiztosa, 1869-ben Udvarhelyszék főkirálybírója, 1875-1892 között Udvarhely vármegye főispánja, 1876-tól az unitárius egyház főgondnoka. 1912-ben magyar bárói címet kapott.

Történelmi kalászok (1603-1711)

A vargyasi Daniel-család a közpályán és a magánéletben. (Saját családjának története.)