Díszhely, a pajzson belül a pajzsfő közepe. A pajzs egyik legelőkelőbb része, ahova a legfontosabbak közé tartozó címereket, címerábrákat szokták tenni, hogy kiemeljék a többi közül. Előkelőség szempontjából talán csak a boglárhely előzi meg. A díszhelyen, illetve a pajzsfőben szokták viselni a díszjelekt is. Azon címerábrákat, állami, rendi, családi jelképeket szokták ide helyezni, amelyeket ki akarnak emelni a többi címerábra közül. A három egyenlő négyszögre oszló pajzsfőhely felületei közül a középső. Tagányinál (1880. 5.) a tisztelethely a pajzsfőhely középső sávka számít, a pajzs egyik szélétől a másikig (ahova a tornagallért is szokták helyezni).


Névváltozatok: tiszlelethely (Tagányi 1880. 5.), tisztesség helye, honoris (mindkettő: Deák Farkas, Turul 1883/3.[1]), főhely

de: Ehrenstelle


Rövidítések: