Deák Farkas (1832-1888) történetíró. 1862-ben Pestre költözött , ahol jogot végzett. Az igazságügyi minisztériumban volt fogalmazó. Részt vett a szabadságharcban. 1851-ben összeesküvéssel vádolták meg és 12 évre ítélték, de öt év után kegyelmet kapott. 1870-73 között a Nemzeti Színház drámaíró bizottságának tagja. 1886-ban nyugdíjba vonult. Részt vett a Magyar Történelmi Társulat megalapításában. Főleg Erdély történetével foglalkozott. 1876-tól az MTA levelező, 1885-től rendes tagja. Történetírói tevékenysége mellett több színdarabot fordított franciából. Írt operaszöveget (Renegát), amelyet Orczy Bódog zenéjével az 1880-as években előadtak Londonban.

A nemzetgazdaság története Magyarországon. Pest, 1860

Adalékok „Nagy” Csáky István életéből. Értekezések a történelmi tudományok köréből. Bp. VII. 1877

A Wesselényi család öseiröl. Értekezések a történelmi tudományok köréből. Bp. VII. 1878

Magyar hölgyek levelei. Bp. 1879

Gr. Thököly Imre levelei. Bp. 1882

Gr. Wesselényi Ferenc nádor. Bp. 1882

A bujdosók levéltára. Bp. 1883

Akolozsvári ötves legények strikeja 1578-ban és 1596-ban. Bp. 1886

A nemes és gróf Rhédei-családnak egyik czímere. Turul, 4, 1886

Uzoni Béldi Pál. Bp. 1887