Heraldikai lexikon/De Paulo, Paulus

Paulus de Paulo történetíró. A neve a forrásokban előfordul magyaros alakban is, De Paulo Pálként. Wagner szerint emlékiratot írt a Korbaviai családról.