Heraldikai lexikon/Denevér

Denevér, hártyás szárnyakkal, csupasz testtel, hosszú fogakkal és jellegzetes fülekkel ábrázolt ritka címerkép. A modern heraldikában főként a barlangászok használják.

A lett Sesavas megye címere
Denevér egy 15. századi angol bestiáriumból
Mira calligraphiae II. fol 148v.JPG

Hans Seybold úti naplója szerint Mátyás király egyik pompás hímzésű ruhájának az ujja közepén egy denevér volt látható hatalmas gyöngyökből, a szárnyai aranyos csillámlemezekből voltak. A 14. századi Szlécs (Sliače) templomának freskóin és Mátyás ruházatán a denevér nyilván a sötötségben való látás jelképe lehetett. A régi szimbolikában a halhatatlanok és a félistenek kísérője. A kereszténységben alvilági lény, ezért lett az ördögnek is denevérszárnya.

A heraldikában nem tartották nemes madárnak. Sevillai Izidor hetedik századi művében (Etimológiák, 12. könyv, 7:36) még madárként szerepel, de négy lába van, az egérre emlékeztet és nyikorgó hangja van. A latin neve (vespertilio) arra utal, hogy a szürkület után kezd repülni. Az idősebb Plinius szerint (10. könyv, 81) a denevér az egyetlen repülő lény, amely elevenszülő és tejjel táplálja a kicsinyeit, akiket repülés közben is magával hord.


http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00035320/images/index.html?id=00035320&groesser=&fip=eayaxsfsdreayaeayafsdreayaxdsydxsqrsxs&no=299&seite=341

Névváltozatok: vespertilio: denever, szarnyas eger (Szikszai Fabricius 1619. 109.), bőregér, la: vespertilio, de: fledermaus, speckmaus (NySz. I. 493.), denevér, tenevér, puppenevér, szárnyas-egér: vespertilio [PPBl.], 1395 k.: veſp[er]tilio: demenÿreÿ [íráshiba?] [BesztSzj. 1210.], 1405 k.: pub deneuere [SchlSzj. 1797.], 1416 u./1450 k.: Dènèuerec [BécsiK. 112.], 1525 k.: tenerỹpwpp [Mny. 11: 83.], 1536: pubteneuerenek [Pesti: Fab. 25: RnySz. 343.], 1604: tenever [MA. Veſpertilio a.], 1604: Pupenever [MA], 1619: puponya vereknek [Forró: Curt. 722., NySz. 2: 1339.], 1795: tündevény [SzD. Bỗr-egér], 1808: Tündemény [SI.], 1856: Tündelevény [Tóth End.: Z. Bok. 2: 35: NSz.], bẽnẽvér [MTSz.], bogonyavéri [MTSz.] (TESz. I. 614.), veſpertilio: denevér, tenevér, puppenevér, szárnyas egér (Pápai/Bod 644.)

„A denevéreknek siketes szólások avagy inkább tsikorodások hallatik” [Miskolczi: Vadkert. 498.] (NySz. I. 425.), „Amaz estueli pubteneuer ha io ideyén ki ieo az fészekbeol és tétoua fútos, bizonyos iele az io ideonec” [Cisio H.], „Disputálják ma-is egymás keozeott a tudósok, vallyon a denevér avagy pupenevér madárnak tartathatik-é inkább vagy egérnek” [Miskolczi: Vadkert. 498.] (NySz. I. 453.)

la: vespertilio, fr: chauve-souris, en: bat, reremouse, de: Fledermaus)


Rövidítések: