Heraldikai lexikon/Denis Pongrácz

H E R A L D I K ADenis Pongrácz

Denis Pongrácz pozsonyi szlovák heraldikus, genealógus. A szlovákiai nemesi családok történetével foglalkozik. Hatalmas genealógiai anyagot gyűjtött össze és írásaiban számos család történetét dolgozta fel.

MűveiSzerkesztés

Pongracz, Denis: Fuggerovci: priekopníci podnikania v Európe. Dimenzie, 2. évf. (2002), 6. szám, 42-43. l.

Pongrácz, Denis: Pálffyovci: Opora Habsburgovcov v Uhorsku : boli to vynikajúci vojaci, kancelári, krajinskí sudcovia a dediční župani Bratislavskej stolice. Dimenzie, 2. évf. (2002), 11. szám, 44-45. l.

Pongrácz, Denis: Šľachta Bratislavskej stolice. Pozsony, 2004 (másokkal: -Ragac, Radoslav, Strešňák, Gábor,Tandlich, Tomáš es Federmayer, Frederik)

Magyar változata: Pozsony vármegye nemes családjai. Méry Ratio, Somorja, 2008

Pongrácz, Denis: História rodu Trstenský z Trstenej. Mikuláš Trstenský, Bratislava, [2005]

Pongrácz, Denis: Koče, vozy, bričky - dopravné prostriedky minulosti. História, 7. évf. (2007), 3. szám, 55-57. l.

Pongrácz, Denis: www.trstensky.sk

Pongrácz, Denis, Jozef Ziak : www.slachta.com

Pongrácz, Denis: Maľované truhly v Trstenej. Pamiatky a múzeá 4/2010, Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR v Bratislave (Szlovák Nemzeti Múzeum és Műemlékek testület Szlovák Köztársaság), 2010

Pongrácz, Denis: Atlas osobných pečatí, Bratislava 2019. A könyv 2300 bejegyzést, 5000 képet pecsétekből és sok archontológiai adatot tartalmaz 1000 oldalon.


depongy@gmail.com