Névváltozatok:

dynaſtia: szabad uraság, maga-biróság (Pápai/Bod 224.)


Rövidítések:

Dinasztia, uralkodócsalád vagy olyan főnemesi és uralkodói nemzetségek, melyek tagjai uralkodnak egy terület fölött vagy nagy tekintéllyel rendelkeznek a társadalomban. Az uralom attól válik dinasztiává, hogy a hatalom öröklődik a családban és az folyamatosan gyakorolja azt. A monarchiában a dinasztia az uralkodóval vérségi kötelékben álló személyek összességét jelenti. A dinasztia folyamatos uralmát a szokásjog és a törvényi előírások, valamint a katonai, kulturális, gazdasági és társadalmi eszközök birtoklása biztosítja. Néha a dinasztiának van saját címere is, mely általában az ősi címerrel azonos (pl. a svéd Vasa család kévéje), melyen az egyes családtagok címertörést hajthatnak végre vagy oszthatják a birtokszerzés, házasság stb. alkalmával.

Szűkebb értelemben gyakran dinasztiának nevezik az olyan családokat is, ahol egy-egy mesterséget az idősebbektől a fiatalabb utódok néha évszázadokon át is átvesznek (pl. orvosdinasztia, borászdinasztia, molnárdinasztia), akik ezt könnyebben meg tudják tenni, mint egy kívülálló, mert családi nevelétetésük során elsajátítják az ennek végzéséhez szükséges ismereteket, rendelkezésükre állnak ehhez a munka- és vagyoni eszközök, a lakhely és a munkavégzés tere, a családi összetartozás és a rokoni valamint ismeretségi összeköttetések.


Névváltozatok: dinaszta 'herceg, a dinasztia feje' [1817: „Királykákat, Dynastakat”. P. Horváth Ádám: Magyar 66. NSz.] (TESz. I. 640.), ház

fr: dynastie, en: dynasty, de: dynastie, Dynast, it: dinastia, cs: dynastie


Rövidítések: