ifjabb Donászy Ferenc () heraldikai író.

A magyar heraldika kérdéseivel foglalkozott. Népszerűsítő művet írt a magyar nemzeti jelképekről. 1933-43 között átdolgozta és kiadta apja, Donászy Ferenc (1858-1923) író több művét.

Művei szerkesztés

Az Árpádok címerei. 1937

A magyar heraldika múltja, jelene és jövő feladatai. Emlékkönyv Szentpétery Imre születésének hetvenedik évfordulójának ünnepére. Budapest, 1938. 130-141.

Nemzeti jelvényeink története. 1941