Heraldikai lexikon/Dresselinus János

Dresselinus János, genealógiai író.

Nagy Iván szerint Calin de Marienberghez hasonló lehetett a hitelessége Historico-genealogica Collectanea című művének is, melyben hozzá hasonló bárgyúsággal vagy álhiszeműséggel írt a Serényiekről.