Előtünő (issant), ha a paizs oldalából vagy valamely mesteralak oldalából látszik előtünni és csak felét látni a czímerképnek. bár. 126.

Névváltozatok: előtűnő (Szendrei 1896. 114.), felhőkben mutatkozó <felhőből előbukkanó> (Sváby Frigyes Turul 1889/3. 124.), tünik elő (Jakab-Szádeczky 1901. 352.)