Ember Győző (1909-1993), történész. Tanulmányait a budapesti egyetemen kezdte, 1933-ban történelem-latin szakos tanári diplomát és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1933-34-ben a Bécsi Magyar Történeti Intézet, 1934-től az Magyar Országos Levéltár ösztöndíjasa, 1937-től segédőr, 1942-től allevéltárnok, 1945-től levéltárnok, 1949-1975 között főigazgató. 1946-50-ben a budapesti tudományegyetemen az újkori magyar történelem helyettes tanára, 1964-től az ELTE címzetes egyetemi tanára. 1954-től az MTA levelező, 1961-től rendes tagja. 1967-76 között a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 1848-49 történetével és levértártannal foglalkozott.

Művei szerkesztés

A Magyar Királyi Helytartótanács gazdasági és népvédelmi működése III. Károly korában. 1933

Magyarország és az államtanács első tagjai. Századok, 1935

A Magyar Királyi Helytartótanács ügyintézésének története 1725-1848. 1940

Az újkori magyar közögazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. 1946

Magyar parasztmozgalmak 1848-ban. 1949

Az 1848/49-i mkinisztérium levéltára. 1950

A levéltári segédletek. 1958

Levéltári terminológiai lexikon. (szerk.) Bp. 1982