Engel János (1770-1814), jogtudós, történetíró. A neve előfordul Johann Christian Engel és Engler alakban is. Lőcsén és a pozsonyi líceumban, 1788-tól a göttingeni egyetemen tanult. 1791-től a bécsi erdélyi udvari kancellárián különféle hivatalokat töltött be. 1792-ben I. Ferenctől magyar nemesi rangot kapott. 1801-től jogügyi tanácsos, 1812-től titkár. Tagja volt a göttingeni, prágai, müncheni és varsói királyi tudós társaságnak. Kiadta Cornides Dániel munkáit.

még: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/e/e04713.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Christian_von_Engel

Művei szerkesztés

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0012-353.html

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/e/e04713.htm

Geschichte des ungarischen Reiches und seiner Nebenländer. I. Band. Halle, 1797. Halle, 1797-1804

Staatskunde und Geschichte von Dalmatien, Croatien, und Slavonien nebst einigen ungedruckten Denkmälern ungrischer Geschichte. Halle, 1798 [1]

Monumenta Ungarica. Bécs, 1809

Geschichte des Königreichs Ungarn. Tübingen, 1811

Geschichte des ungarischen Reichs. Bécs, I-VI. 1813-14