Heraldikai lexikon/Fábián Gábor

Fábián Gábor (1795-1877), író, műfordító. 1806-tól Pozsonyban, 1808-tól a pesti egyetemen tanult. 1821-ben ügyvédi vizsgát tett. Részt vett a reformkori közéletben. Közreműködött az aradi kaszinó létrehozásában. 1832-ben a Magyar Tudós Társaság levelező, 1835-ben rendes tagja. 1848-ban képviselő, 1849-ben hétszemélyes főtörvényszék bírája. A szabadságharc után bujdosnia kellett, majd Aradra internálták. 1865-től ismét országgyűlési képviselő, 1869-től visszavonulva a költészetnek élt.

Nagy hatású fordítása az Ossian énekei (Buda, I-II. 1833) és Tocqueville, A democratia Amerikában (Buda, I-IV. 1841-43) című műve. Lefordította Cicero leveleit és kiadta Cicero vegyes munkáit (Arad, 1865). Sokat fordított más antik íróktól (Horatius, Lucretius). Legjelentősebb eredeti műve Arad vármegye leírása (Buda, 1845), melynek II. és III. kötete kéziratban maradt.