Förster Jenő (1879-1919), történész, levéltáros. Történelmet hallgatott a budapesti, berlini és párizsi egyetemen, majd bölcsészdoktori oklevelevelet szerzett. 1904-14 között Szepes vármegye levéltárosa Lőcsén, 1919-ben Budapestre költözött, ahol az Országos levéltár munkatársa. 1909-től a Szepesi Történelmi Társulat titkára 8 éven át, és kiadványának a, Közlemények Szepes Vármegye Múltjából című lap alapítója és szerkesztője. 1911-ben a szepesi levéltár számára kidolgozta a selejtezési rendet, majd a szepesi nemesi címerek és címeres levelek alfabetikus jegyzékét. Kiadta Hain Gáspár krónikáját.

Művei Szerkesztés

Szepes vármegye nemes család összeírásai. Közl. Szepes Vm. Múltjából. 1, 1909

A szepesi nemesi hadak felkelése 1809-ben. Közl. Szepes Vm. Múltjából. 1909

Czímeres nemeslevelek Szepes vármegye levéltárában. Közlemények Szepes Vármegye Múltjából. 2, 1910/1. 38-49.

Hain Gáspár: Lőcsei krónika. I-II. (társszerző). Lőcse, 1911-13

Adatok a szepesi zsidók történetéhez. Közl. Szepes Vm. Múltjából. 3, 1911

Nemessaégigazoló perek Szepes vármegye levéltárában. Közl. Szepes Vm. Múltjából. 4, 1912. 41-50., 107-113., 209-225.; 5, 1913. 37-46., 156-161.

Szepes megye a tatárjárás előtt. Közl. Szepes Vm. Múltjából. 7, 1915

Irodalom Szerkesztés

Förster F.: A szepességi Förster család története 1586-1936. Igló, 1937

Chalupecký J.: Dejiny Levoče. Kassa, 1975