Heraldikai lexikon/Fügedi Erik

Fügedi Erik (1916-1992), történész. 1934-ig erdeti neve Filipek volt. 1938-ban a budapesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1938-39-ben az OL tanulmányi ösztöndíjasa, 1943-45-ben ösztöndíjasként részt vett az OL szlovákiai levéltárakban folytatott mikrofilmezési munkájában. 1949-től a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjának csoportvezetője, 1952-53-ban munkatársa. 1950-től a Levéltárak Országos Központjának osztályvezetője, 1961-től a Magyar Történelmi Társulat tudományos munkatársa. 1984-86 között az ELTE középkori magyar történeti tanszékének előadója, 1985-től címzetes egyetemi tanár. Kandidátus (1972), a történettudomány doktora (1986). Középkori magyar gazdaság- és társadalomtörténettel foglalkozott. Történeti statisztikai és demográfiai kutatásai során nyugati (főleg francia) módszert alkalmazott. Elsőként alkalmazta a szociológia és az antropológia módszereit a magyar történettudományban. Vizsgálta a társadalmi helyzet és az élettartam összefüggéseit, a magyar nemesség hivatalviselését stb.

MűveiSzerkesztés

Nyitra megye betelepülése. 1938

A XV. századi magyar arisztokrácia mobilitása. 1970

A XV. századi magyarország hatalmasai. 1974

A középkori magyarország főpapi pecsétjei... 1984 (Bodor Imrével és takács Imrével)

Ispánok, bárók, kiskirályok. A középkori magyar arisztokrácia fejlődése. 1986

Az Elefánthyak. A középkori magyar nemes és klánja. 1992